Telefon
018 16144
Ålands Färg & Tapet, Skarpansvägen 28, Mariehamn